Spa Resort Lednice v Lednici hodnocení
Přeskočit na hlavní obsah

Památky a zajímavosti Lednice

Lednicko-valtický areál je rájem historických památek, překrásné přírody a jiných turistických zajímavostí. Za návštěvu stojí nejen kulturní památky UNESCO v Lednicko-valtickém areálu, ale i další místa na území jižní Moravy.

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál, který je často označován za perlu jižní Moravy, spojuje lednický novogotický zámek s Valticemi, hlavním městem vína. Má rozlohu 283 km² a skládá se z areálů zámků Lednice a Valtice a jejich okolí, které tvoří převážně zahrady, rozlehlý krajinářský park a lužní lesy v nivě řeky Dyje. Rod Lichtenštejnů vytvořil v okolí těchto měst bohaté architektonické dědictví. Navštivte nejen oba zámky – Lednice a Valtice, ale také ostatní nádherné romantické stavby a zámečky, kterými jsou unikátní lednický zámecký skleník, rozhledna Minaret, Janův hrad a další. Vydejte se také na prohlídku krásných zámeckých parků pěšky, loďkou nebo kočárem taženým koňmi. Lázně Lednice se nacházejí kousek od Lednicko-valtického areálu.

Celý areál je protkaný turistickými trasami, které Vás zavedou téměř ke všem památkám Lednicko-valtického areálu. Některé části Lednicko-valtického areálu je možné projet také na kolech po vybudovaných cyklostezkách, avšak do lednického zámeckého parku je cyklistům vjezd zakázán. Vynikající vína naleznete nejen ve Valticích, ale také u místních vinařů. Svou ochutnávku vín můžete spojit s návštěvou některého z vinných sklepů a zažít tak neopakovatelnou atmosféru jižní Moravy. K vínu také neodmyslitelně patří dobré jídlo, kterého je v okolních restauracích dostatek.

Zámek Lednice

Dominantou obce Lednice je zámek ve stylu anglické novogotiky s rozsáhlým zámeckým parkem. Původní tvrz byla postupně přestavována a svoji současnou podobu reprezentačního luxusního sídla získal zámek v letech 1846-1858. Zámek sloužil jako venkovské letní sídlo Lichtenštejnů. Ti zde vybudovali honosné reprezentativní sály, salóny, jídelny, ložnice koupelny či topení. Reprezentační místnosti k přijímání hostů a návštěv jsou dodnes umístěny v přízemí zámku. První poschodí bylo určeno k obývání a druhé poschodí bylo obýváno dětmi.

Zámecký skleník

Jednou z nepřehlédnutelných atrakcí zámeckého parku je zámecký skleník úctyhodných rozměrů. Jeho délka je 92 metrů, šířka 13 metrů a výška 10 metrů. Základem této technické památky jsou litinové konstrukce nesoucí lehké často skleněné tabule. Najdete tu nespočet tropických a subtropických rostlin, které Vás okouzlí nejen svými rozmanitými barvami a tvary, ale také krásnou vůní. Zámecký skleník je také místem, kde se můžete vzdělávat a naučit se rozpoznávat některé z rostlin. Najdete zde také strom, jehož stáří se odhaduje na tři sta až čtyři sta let. Již Lichtenštejnové sem chodili relaxovat a odpočívat.

Minaret

Nejpozoruhodnější romantickou stavbou lednického areálu je bezpochyby Minaret. O důvodech jeho vzniku se vypráví několik legend. Jediný potvrzený fakt týkající se budovy Minaretu je jeho architekt - Josef Hardtmuth. Stavba Minaretu byla velmi namáhavá. Pohyblivé podloží muselo být zpevněno pomocí mnoha dřevěných pilot a trámů a ke stavbě bylo použito také neobvyklé spirálovité lešení. Architekt nechal Minaret vyzdobit v duchu Maurské architektury. Lichtenštejnům posloužily rozlehlé sály Minaretu také k uschování jejich sbírek orientálních předmětů.

Janův hrad

Památkou, která je od lednického zámku vzdálena asi čtyři kilometry, je Janův hrad, neboli Janohrad. K této pozoruhodné stavbě můžete od lednického zámku dojít pěšky, doplout v loďce či se svézt kočárem s koňským spřežením. Hlavním motivem pro stavbu této uměle vytvořené romantické zříceniny byl zřejmě rozmar Lichtenštejnů vlastnit stavbu obdobného charakteru. Hlavním architektem Janohradu byl, stejně jako u Minaretu, Josef Hardtmuth. Také stavba Janohradu nebyla jednoduchá. Stejně jako u Minaretu bylo potřeba zpevnit pohyblivé podloží pomocí dřevěných trámů. Architekt však zříceninu propracoval do každého detailu, například dřevěná schodiště uvnitř Janohradu se stejně jako ve starých hradech točí doprava.

Apollonův chrám

Apollonův chrám je zámeček zasvěcený antickému bohovi Apollonovi. Nalézt ho můžete na kopečku nad Mlýnským rybníkem na cestě, která spojuje Lednici a Valtice. Lichtenštejnové si tento empírový zámeček nechali postavit na začátku 19. století. Chrám je ozdoben dórskými sloupy a sochami boha Apollona. Okolí romantického zámečku dodnes láká ke krásným procházkám okolními lesy, projížďkám na kole po cyklostezkách, či k osvěžení v nedalekém Mlýnském rybníce. Interiéry zámečku nejsou dnes veřejnosti přístupné. Přístupná je pouze vyhlídka, ze které je nádherný výhled na okolní lesy a rybníky.

Nový dvůr

Nový dvůr se nachází asi 3 kilometry od Lednice a již od prvopočátku byl užíván jako užitková budova. Nejkrásnější částí tohoto empírového statku je kruhová Rotunda s nádherně vymalovaným salónkem. Nový dvůr byl původně využíván k chovu ovcí. Po přestavbě budovy se zde místo ovcí začali hojně chovat koně a krávy. Pro ustájení koní slouží Nový dvůr dodnes a jeho interiéry jsou tedy veřejnosti nepřístupné.

Tři Grácie

V areálu Lednicko – valtického areálu můžete najít také klasicistní půlkruhovou kolonádu se sousoším tří řeckých bohyň Athény – bohyně moudrosti a spravedlnosti, Afrodity – bohyně lásky a krásy a Artemis – bohyně lovu. Kolonáda je ozdobena dvanácti jónskými sloupy a výklenky, ve kterých můžete spatřit symbolické sochy vyjadřující jednotlivá umění, či vědy. Tato stavba je nazývaná Tři Grácie a najdete ji na cestě mezi Lednicí a Valticemi. Její interiér je veřejnosti nepřístupný.

Rendez-Vous

Rendez-Vous je antickou stavbou zasvěcenou římské bohyni lovu Dianě a je často označován jako Dianin chrám. Tento chrám má tvar vítězného oblouku a je ozdoben sochami a antickými motivy. Nepřehlédnutelnou dominantou je vyvýšená socha sedící bohyně Diany, která symbolizuje dohlížení na panstvo během lovu. V interiéru monumentálního chrámu se nachází hudební a taneční sál. Tyto prostory dříve sloužily ke shromáždění panstva před lovem.

Belveder

Po cestě z Lednice do Valtic najdete také zámeček Belveder, který dříve sloužil pro chov ptactva. Je z něj nádherný výhled na nedaleké městečko Mikulov a reliéf Pálavy. Interiér tohoto zámečku byl podle dochované literatury laděn v duchu čínské kultury. Nechyběla zde socha Číňana, lampiony, lustr pomalovaný čínskými draky, či hedvábné obrazy a porcelán. Toto vybavení se však nedochovalo a vnitřní prostory zámečku Belveder tak nejsou veřejnosti dosud zpřístupněny.

Hraniční zámeček

Hraniční zámeček získal své jméno především díky své poloze. Leží totiž přímo na hranici mezi Markrabstvím moravským a Dolními Rakousy. Důkazem je také německý nápis, který v překladu zní „Mezi Rakouskem a Moravou". Zámeček si v letech 1816 - 1827 nechal postavit Jan I. Josef z Lichtenštejna. Dříve sloužil Hraniční zámeček k relaxaci a odpočinku šlechty v prostředí krásné přírody a rozlehlých rybníků. Dnes zde mohou návštěvníci najít luxusní hotel s restaurací.

Zámek Valtice

První záznamy o městě Valtice jsou dochovány již z konce 12. století. Stejně jako v Lednici tak i ve Valticích se nejvýznamnějším rodem stal rod Lichtenštejnů. Ti si zde z původního hradu vybudovali majestátný zámek a z Valtic se tak na dlouhá léta stalo rezidenční sídlo rodu Lichtenštejnů. V roce 1996 byly Valtice jako součást Lednicko-valtického areálu zapsány na seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dominantou Valtic je překrásný barokní zámek, který v sobě ukrývá až stovku místností zařízených v barokním, či rokokovém stylu. Valtický zámek je obklopen také krásným a rozlehlým parkem. Další významnou památkou Valtic je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten byl projektován tak, aby se do něj při bohoslužbě vešli všichni občané Valtic.

Rybniční zámeček

Klasicistní stavba Rybničního zámečku se tyčí nad průzračnou hladinou Prostředního rybníka. Zámeček je zdoben motivy harfy, květinovými ornamenty a velkými francouzskými okny. Je z něj krásný výhled na Apollonův chrám, na Tři Grácie a Nový dvůr. Dříve sloužil šlechtě jako místo, kde byly zahajovány lovy na ptactvo a ryby a také jako přípravna návnad. Později byl zámeček obýván zahradníkem, který se staral o rozlehlý zámecký park. Již dlouhou dobu slouží Rybniční zámeček především vědě a výzkumu a v dnešní době patří Mendelově univerzitě. Jeho interiéry jsou nyní využívány k pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí.