Spa Resort Lednice v Lednici hodnocení
Přeskočit na hlavní obsah

Recenze

Nebyla nalezena žádná recenze.

Ve vztahu k ochraně spotřebitelů před tzv. falešnými recenzemi nově zavedena povinnost podnikatele, který zpřístupňuje spotřebitelské recenze, informovat spotřebitele, zda jsou na jeho stránkách zveřejňovány recenze, které pochází skutečně od spotřebitelů, kteří výrobek nebo službu skutečně použili nebo si je zakoupili. Novela nestanovuje povinnost recenze ověřovat, prodávající musí pouze uvést, zda spotřebitelské recenze ověřuje a vysvětlit, jakým způsobem tak činí (ust. § 5a odst. 5 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Pokud spotřebitelské recenze neověřuje, musí uvést, že recenze nejsou ověřované.

Prodávající také nesmí zkreslovat spotřebitelské recenze nebo doporučení na sociálních sítích s cílem propagovat výrobek nebo službu.