Jodová mořská voda v Lednici

Spa resort Lázně Lednice **** disponuje vlastním pramenem třetihorní mořské jodové minerální vody. Její původ je v období mladších třetihor, kdy ve střední Evropě vzniklo souvislé mořské pásmo čistého mělkého subtropického moře zvaného Paratethys, které zasahovalo až do Černého moře a Kaspického jezera. V jeho vodách docházelo k sedimentaci vápenatých schránek červených řas rodu Lithothamnium a Lithophylum, které tvoří základ vápencových útesů, z jejichž dutin se dnes léčivá jodová mořská voda těží. Lázně Lednice čerpají jodovou mořskou vodu z vlastního zdroje.

Spa Resort lázně Lednice ****Spa Resort lázně Lednice ****Spa Resort lázně Lednice ****

Původ jodové mořské vody

Původ jodové mořské vody je z období mladších třetihor (přibližně před 16 miliony let). V této době vzniklo ve střední Evropě souvislé mořské pásmo čistého mělkého subtropického moře zvaného Paratethys, které zasahovalo až do Černého moře a Kaspického jezera. V jeho vodách docházelo k sedimentaci vápenatých schránek červených řas rodu Lithothamnium a Lithophylum, které tvoří základ vápencových útesů, z jejichž dutin se dnes jodová mořská voda těží. Dnes se rozsáhlé zbytky tohoto podzemního moře nacházejí v hloubce 1 200-1 250m mezi obcemi Lednice a Charvátská Nová Ves. Pro lázeňskou léčbu se jodová voda čerpá ze dvou vrtů - z vrtu Lednice 5 a Lednice 7 z hloubky 1 250 m.

Léčebné účinky jodové mořské vody

Jodová mořská voda je bohatá na vysoké množství léčivých solí jódu a brómu při poměrně nízké mineralizaci, a proto je velmi příznivá pro balneologické využití. Nejvýznamnější složkou, která se při léčbě v lázních Lednice uplatňuje, je přírodní jód. Ten působí na pojivovou tkáň cévního a pohybového systému, a proto je využíván při léčbě nemocí cévních, neurologických, při chorobách pohybového systému, revmatických chorobách, gynekologických potížích, stavech po popáleninách a při léčbě osteoporózy. Má výrazné celkové analgetické, protizánětlivé a lokální hojivé účinky.

Jodová mořská koupel

Jodová mořská minerální voda se aplikuje formou individuálních koupelí při teplotě 36-38 C. Doporučuje se pro cévní, neurologická, revmatická a gynekologická onemocnění, potíže pohybového aparátu a osteoporózy. Působí pozitivně na dermatologické potíže, má protizánětlivé a hojivé účinky. Přírodní jód účinkuje také biostimulačně - podporuje výživu tkání, zlepšuje funkci cévního systému, přírodním způsobem desinfikuje a při koupeli se uvolňuje do ovzduší a tím blahodárně působí i na dýchací cesty. Opakovaná aplikace jodových mořských koupelí také výrazně přispívá ke snížení krevního tlaku.

Složení jodové mořské vody

 

 

Nedisociované složky

Značka

Jednotka mg.I1

Kyselina boritá

HBO2

153

Kyselina křemičitá

H2SiO 3

25,7

Nedisociované složky celkem:

178,70

 

 

 

Celková mineralizace

10906

Pobytové balíčky

DALŠÍ POBYTOVÉ BALÍČKY