Jodová mořská voda v Lednici

Spa resort Lázně Lednice **** disponuje vlastním pramenem třetihorní mořské jodové minerální vody. Její původ je v období mladších třetihor, kdy ve střední Evropě vzniklo souvislé mořské pásmo čistého mělkého subtropického moře zvaného Paratethys, které zasahovalo až do Černého moře a Kaspického jezera. V jeho vodách docházelo k sedimentaci vápenatých schránek červených řas rodu Lithothamnium a Lithophylum, které tvoří základ vápencových útesů, z jejichž dutin se dnes léčivá jodová mořská voda těží. Lázně Lednice čerpají jodovou mořskou vodu z vlastního zdroje.

Spa Resort lázně Lednice ****Spa Resort lázně Lednice ****Spa Resort lázně Lednice ****

Původ jodové mořské vody

Původ jodové mořské vody je z období mladších třetihor (přibližně před 16 miliony let). V této době vzniklo ve střední Evropě souvislé mořské pásmo čistého mělkého subtropického moře zvaného Paratethys, které zasahovalo až do Černého moře a Kaspického jezera. V jeho vodách docházelo k sedimentaci vápenatých schránek červených řas rodu Lithothamnium a Lithophylum, které tvoří základ vápencových útesů, z jejichž dutin se dnes jodová mořská voda těží. Dnes se rozsáhlé zbytky tohoto podzemního moře nacházejí v hloubce 1 200-1 250m mezi obcemi Lednice a Charvátská Nová Ves. Pro lázeňskou léčbu se jodová voda čerpá ze dvou vrtů - z vrtu Lednice 5 a Lednice 7 z hloubky 1 250 m.

Léčebné účinky jodové mořské vody

Jodová mořská vodaje bohatá na vysoké množství léčivých solí jódu a brómu při poměrně nízké mineralizaci, a proto je velmi příznivá pro balneologické využití. Nejvýznamnější složkou, která se při léčbě v lázních Lednice uplatňuje, je přírodní jód. Ten působí na pojivovou tkáň cévního a pohybového systému, a proto je využíván při léčbě nemocí cévních, neurologických, při chorobách pohybového systému, revmatických chorobách, gynekologických potížích, stavech po popáleninách a při léčbě osteoporózy. Má výrazné celkové analgetické, protizánětlivé a lokální hojivé účinky. 

Jód obsažený v naší léčivé jodové mořské vodě významným způsobem stimuluje imunitu. Zvláště významný efekt naší jodové koupele pro posílení imunity je žádoucí po stavech, kdy jsou opakovaně podávána antibiotika. Jodová mořská voda je pro posílení imunity žádoucí.

 

Jodová mořská voda není vhodná pro děti do 3 let a těhotné ženy z důvodu toho, že může měnit hladinu hormonů štítné žlázy, která následně může nevhodně ovlivnit průběh těhotenství.

Jodová mořská koupel

Jodová mořská minerální voda se aplikuje formou individuálních koupelí při teplotě 36-38 C. Doporučuje se pro cévní, neurologická, revmatická a gynekologická onemocnění, potíže pohybového aparátu a osteoporózy. Působí pozitivně na dermatologické potíže, má protizánětlivé a hojivé účinky. Přírodní jód účinkuje také biostimulačně - podporuje výživu tkání, zlepšuje funkci cévního systému, přírodním způsobem desinfikuje a při koupeli se uvolňuje do ovzduší a tím blahodárně působí i na dýchací cesty. Opakovaná aplikace jodových mořských koupelí také výrazně přispívá ke snížení krevního tlaku.

Složení jodové mořské vody

 

 

Nedisociované složky

Značka

Jednotka mg.I1

Kyselina boritá

HBO2

153

Kyselina křemičitá

H2SiO 3

25,7

Nedisociované složky celkem:

178,70

 

 

 

Celková mineralizace

10906

Pobytové balíčky

DALŠÍ POBYTOVÉ BALÍČKY