Indikační seznam

Indikace a kontraindikace

Onemocnění pohybového ústrojí

Číslo Indikace Indikace
VII/1 Revmatoidní artritida I. až IV. stadia (vč. juvenilní artritidy)
VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba)
VII/3 Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritida, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy
VII/4 Mimokloubní revmatismus. Difuzní onemocnění pojiva (systémový lupus erytematodes)
VII/5 Osteoporóza - pokud není efektivní soustavná rehabilitační péče delší než 3 měsíce nebo se jedná o nemoci z povolání
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pouzder, burz, úponů svalů, kosterních svalů včetně nemoci z povolání
VII/7 Coxarthróza, gonarthróza, v soustavném ambulantním léčení
VII/8 Artrózy v ostatních lokalitách, Arthropathie
VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu

Onemocnění gynekologické

Číslo Indikace Indikace
XI/1 Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů)
Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním 
Abortus habitualis
XI/2 Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica)

Kontraindikace

 • Infekční a horečnatá onemocnění přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství
 • Všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze očekávat destabilizaci zdravotního stavu
 • Klinické známky oběhového selhání
 • Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci
 • Stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • Opakující se profúzní krvácení jakékoliv etiologie v posledních 12 měsících
 • Kachexie různé etiologie
 • Nekompenzované epilepsie
 • Aktivní ataky nebo fáze psychóz, tranzitorní stavy zmatenosti, demence, duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopnosti dodržovat léčebný řád
 • Závislost na alkoholu a návykových látkách
 • Inkontinence moči II. a III. st., Inkontinence stolice
 • Těhotenství
 • Alergie na jód a chlór
 • Závažné onemocnění jater nebo ledvin se zhoršením jejich funkce
 • Rozkolísaná cukrovka
 • Rozkolísaná hypertenzia (vysoký krevní tlak - spodní hodnota je nad 120 torr)
 • Nádorová onemocnění - i když je léčení nádorového onemocnění již ukončeno, je vhodné si vyžádat souhlas onkologa
 • Epilepsie - pokud se vyskytl v posledních dvou letech záchvat
 • Krvácivé stavy jakéhokoliv původu
 • Záněty žil hlubokých i povrchových do 3 měsíců od odeznění příznaků
 • Nehojící se kožní rány a vředy jakéhokoliv původu
 • Vážné duševní poruchy

Pobytové balíčky

DALŠÍ POBYTOVÉ BALÍČKY