Fyzioterapie Spa Resortu Lednice

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Fyzioterapie používá různé techniky, které umožňují zlepšit pohybovou funkci svalů a kloubů do maximálně možného fyziologického rozsahu pohybu. Je schopná řešit a urychlit léčebný proces pohybového aparátu a odstranit bolesti a ztuhlost svalů a kloubů. Výběr metod závisí na vyšetření fyzioterapeuta, které se nazývá kineziologický rozbor. Lázně Lednice nabízejí fyzioterapii přední úrovně.

Kineziologický rozbor (KR)

Kineziologický rozbor (vyšetření v délce cca 25 minut) je soubor diagnostických postupů, které využívá fyzioterapeut ke stanovení fyzioterapeutické diagnózy a na jeho základě vytvoří terapeutický plán (krátkodobý či dlouhodobý) k vyřešení klientových obtíží. Součástí KR je podrobné probrání anamnézy = zvyklostí klienta. To je souhrn nynějších potíží, analýzu pracovního prostředí, sportovní aktivity, uspořádání domácnosti v případě omezení hybnosti. Součástí anamnézy jsou dále dotazy na prodělané choroby, úrazy, operace a to i takové, které se současným problémem zdánlivě nesouvisí. Vlastní kineziologické vyšetření představuje cílené vyšetření pohybového aparátu klienta pohledem, pohmatem, poslechem. Využívá svalových testů, hodnocení kloubní mobility a jeho měření, specifického testování funkce jednotlivých oblastí pohybového systému - takzvaných pohybových stereotypů. Při diagnostice mu mohou pomoci provedená přístrojová a zobrazovací vyšetření ostatních medicínských oborů (zejména zobrazovací metody jako je RTG a diagnostický ultrazvuk).

LTV = léčebný tělocvik (individuální)

Metoda k léčbě funkčních poruch pohybového aparátu s využitím anatomických a fyziologických poznatků. Terapie je sestavována individuálně na základě kineziologického rozboru, podrobné anamnézy a dle potřeb klienta. Jedná se o různé typy léčebné tělesné výchovy a speciální metodiky vhodné pro děti od 6ti let, dospělé i seniory (balanční cvičení, cvičení dle svalové nerovnováhy, cvičení s různými pomůckami, automobilizace, instruktáž cvičení pro zdravá záda aj.)

Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie patří mezi tzv. osteopatické techniky. Její kořeny sahají do počátku minulého století (r.1900), kdy žil významný osteopatický lékař William Sutherland. V terapii palpujeme kraniosakrální rytmus, který nás nasměrovává k možným restrikcím v těle člověka. Poté korigujeme tyto aktuální či aktivní restrikce s pomocí vrozených samoléčebných mechanismů, při využití kraniosakrálního rytmu a kraniosakrálního systému jako ukazatele správnosti terapeutického postupu. Tato technika přispívá k stimulaci a harmonizaci fyzických a psychických sil jedince. Lze ji aplikovat u krátkodobých obtíží akutního rázu i u chronických stavů. Velmi jemně jsou podporovány přirozené autoregulační schopnosti, které napomáhají vylepšit funkci mozku a míchy a další systémy související s CNS: nervový, hormonální, imunitní, neuromuskuloskeletální, vaskulární a respirační. Tato metoda je bezpečná i pro děti, těhotné ženy. Kraniosakrální terapie se provádí na lehátku, klient je oblečen v pohodlném oblečení a leží většinou na zádech. Kontraindikací je pouze momentální nedoléčený úraz a čerstvá operace hlavy či páteře a také nedávná mozková příhoda, mozková mrtvice (do 4 měsíců po).

Dornova metoda

Dornova metoda je jemná manuální terapie, při které dochází k návratu obratlů a dalších kloubů do správné polohy. Děje se tak za aktivní účasti nejen terapeuta, ale také ošetřovaného. Jenž provádí volný pohyb končetinou podle instrukcí terapeuta působícího přímo v místě vykloubení. Tlakem palce na obratle páteře se současně bezpečně uvolňují blokády v tkáních a toku energie. Působením Dornovy terapie dochází k uvolnění nejen fyzických, ale i psychických blokád, které jsou nejčastější příčinou vzniku disharmonie v proudění energie, která se projeví v nedostatečném zásobení živinami, chybnými informacemi a váznoucí detoxikací v orgánech, tkáních a konečně v samotných buňkách.

Breussova masáž

Breussova masáž je energetická masáž pocházející od Rudolfa Breusse. Tato masáž regeneruje meziobratlové ploténky, čímž řeší široké spektrum zdravotních potíží. Mimo jiné vede k uvolnění psychiky. Breussovou masáží se jemným tahem oddalují (řádově 1-2 milimetry) obratle od sebe, k ploténce se tím pádem dostává více krve, více výživy, dochází k rychlejší výměně látkové a následné úlevě.

Reflexní terapie

Léčebný zásah na povrchu těla vedený především cestou nervových spojů v oblasti zvolených reflexních oblouků. Místem zásahu tedy není primární nemocná tkáň nebo ústrojí. Obdobné změny jako na kůži jsou nacházeny i v podkožním vazivu, na svalové povázce, ve svalové tkáni i na periostu (terapie je prováděna v sestavách malých i velkých – zádová, šíjová, pánevní, hrudní). Reflexní terapie se uplatňuje při dráždění povrchu těla, které přichází ze vzdálenějších nemocných tkání nebo orgánů cestou společné segmentové inervace. Zásadně je součástí komplexního léčebného procesu, a pokud je indikována, není vhodné s jejím zahájením příliš vyčkávat. Obecně platí, že čím dříve se začne provádět, tím rychleji se dostavuje její příznivý účinek. Zásada o včasném zahájení a vytrvalém provádění reflexní masáže bezvýhradně platí u chronických stadií nemoci.

Dětské cvičení s fyzioterapeutkou

Procedura je v přítomnosti rodiče. Jedná se o základní kineziologický rozbor, návrh cvičení, doporučení kompenzačních a cvičebních pomůcek. Terapie je formou konzultace cvičení u dítěte s vadným držením těla, plochonožím, kulatými zády, skoliózou, přetížením z jednostranné zátěže, atp.

Cvičení SMsystém

Cvičení pro páteř dle MUDr. Richarda Smíška vzniklo spojením znalostí medicíny a sportu a je prověřeno 30ti-letou praxí. Podařilo se tímto způsobem vyvinout vysoce účinný pohybový program, který využívá unikátního objevu „spirální stabilizace páteře". Jedná se o propojení stabilizačních svalů v celém těle najednou v průběhu optimálně koordinovaného pohybu. Tak se vytvoří dynamický stabilizační svalový korzet. Pohybový program využívá v každém cviku všechny důležité prvky najednou: posilování, stabilizace, protahování, relaxace, koordinace, nácvik rovnováhy. Cvičení vyrovnává páteř do střední linie a protahuje ji vzhůru. Vzniká tak vysoce efektivní regenerace meziobratlových plotének po sedavém zaměstnání nebo náročném sportu. Cvičení se snadno naučíte, využívá totiž přirozenou koordinaci pohybu člověka běžnou při chůzi a běhu. Cvičení dle náročnosti modifikujeme pro různé výkonnostní skupiny (studenti a mládež, sportovci, střední věk, senioři, komplexní program pro maminky – příprava na těhotenství, cvičení během těhotenství, návrat kondice po porodu). Cvičení SMsystém doporučujeme absolvovat alespoň 5x po dobu 5ti týdnů pro zařazení nových pohybových vzorů do běžného života.

Léčba a prevence:

 

  • Výhřezu meziobratlové ploténky
  • Skoliózy
  • Potíží po neúspěšných operacích páteře - FB syndrom
  • Postižení meziobratlových plotének na více etážích
  • Spondylolistézy
  • Spinální stenózy
  • Artrózy kyčelního kloubu

 

Rehabilitační procedury můžete využívat výhodněji skrz akční balíčky.

Pobytové balíčky

DALŠÍ POBYTOVÉ BALÍČKY